הועדה לקבלת מועמדים בתנאים חריגים

בטכניון קיימת וועדה לטיפול במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים.

סטודנטים שמוגבלותם משפיעה ישירות על היכולת לעמוד בתנאי הקבלה, מוזמנים לפנות לוועדת החריגים.

הפנייה לוועדה נעשית באמצעות מכתב לראש המרכז לרישום וקבלת מועמדים, הגברת אסתי כהן, בדואר אלקטרוני rishum@technion.ac.il

חזרה לדף הבית

היחידה לקידום סטודנטים

לקבלת מקורות מידע וסיוע