הטכניון – קמפוס פתוח לכל

 

הטכניון הנו החלוץ בקרב האוניברסיטאות בארץ וגופים ציבוריים אחרים, שיזם בשנות השמונים תכנית כוללת להנגשה פיזית של הקמפוס עבור אנשים עם מוגבלות ויישם חלק ניכר ממנה. עקרונות הבסיס של תכנית ההנגשה גובשו מתוך תפיסת שוויון זכויות וראיית הקמפוס כנותן שרות לסטודנטים, עובדים, חברי סגל אקדמי ואורחים-תפיסה שהקדימה את זמנה.

בניינים רבים בקמפוס הותאמו ברמות שונות. ההתאמות שבוצעו כוללות דרכים נגישות לבניינים, רמפות, תוספת מעליות לבניינים קיימים, שירותים נגישים, דירות נגישות במעונות הסטודנטים, מערכות תומכות שמע באולמות וכיתות הוראה, מערכת ניווט קולית חדשנית להכוונת אנשים עם לקות ראייה, תגבור תאורה, שילוט, הכוונה ועוד.

בנוסף, עומדים לרשות הסטודנטים עם מוגבלויות ועם צרכים מיוחדים, שירותים הניתנים ע”י היחידה לקידום סטודנטים. שירותים אלו כוללים התאמות לימודיות שונות, תמיכה רגשית, תיווך לצורך מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי וגופי סיוע אחרים, קשר עם גורמים רלוונטיים בפקולטה, ייצוג צרכים בוועדות שונות כגון הוועדה הרפואית (ועדה להתאמות מיוחדות), הועדה לקבלת מועמדים בתנאים חריגים ועוד.

בעשור האחרון, אנו עדים למהפכה בתחום החקיקה לשוויון זכויות והתאמות, לאנשים עם מוגבלות בארץ. כתוצאה מכך, עבודות ההתאמה בטכניון נמשכות לפי תכנית סדורה, המתעדכנת בהתאם להתקדמות החקיקה והתקנים ולפי פניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח.

כנדרש על פי חוק, מונו בטכניון בעלי תפקידים שונים לתחום הנגישות, והוקם פורום נגישות כגוף מייעץ להנהלה בתחום. מעבר להיבט הנ”ל, פועל הטכניון בהיבטים שונים לחיזוק היבטי הנגישות השונים- הנגשת אתרי אנטרנט, מערך הדרכות לעובדים וחברי סגל אקדמי, מערך העסקה שיקומית ועוד.