הטכניון – קמפוס פתוח לכל

הטכניון הנו החלוץ בקרב האוניברסיטאות בארץ וגופים ציבוריים אחרים, שיזם שנות השמונים תכנית כוללת להנגשה פיזית של הקמפוס עבור אנשים עם מוגבלות ויישם חלק ניכר ממנה. עקרונות הבסיס של תכנית ההנגשה גובשו מתוך תפיסת שוויון זכויות וראיית הקמפוס כמשרת לא רק סטודנטים כי אם גם את המועסקים בו – אנשי הסגל המנהלי והסגל האקדמי – תפיסה שהקדימה את זמנה.

כ-90% מהבניינים בקמפוס הותאמו ברמות שונות. ההתאמות שבוצעו כוללות דרכים נגישות לבניינים, רמפות, תוספת מעליות לבניינים קיימים, שירותים נגישים, דירות נגישות במעונות הסטודנטים, מערכות תומכות שמע בכחמישים אולמות וכיתות הוראה, מערכת ניווט קולית חדשנית להכוונת אנשים עם לקות ראייה, תגבור תאורה, שילוט הכוונה ועוד.

מקורות המימון לפרויקט ההנגשה רחב ההיקף, באו מתרומות נדיבות של ידידי הטכניון ומהמוסד לביטוח לאומי. ההשקעה הכוללת של הטכניון בתחום הנגישות הפיזית לכל, היא של למעלה מארבעה מיליון דולר.

בנוסף, עומדים לרשות הסטודנטים עם צרכים מיוחדים, שירותים הניתנים ע"י היחידה לקידום סטודנטים. שירותים אלו כוללים תמיכה רגשית, תיווך לצורך מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי וגופי סיוע אחרים, קשר עם גורמים רלוונטיים בפקולטה, ייצוג צרכים בוועדות שונות כגון הוועדה הרפואית (ועדה להתאמות מיוחדות), הועדה לקבלת מועמדים בתנאים חריגים ועוד.

בעשור האחרון, אנו עדים למהפכה בתחום החקיקה לשוויון זכויות והתאמות, לאנשים עם מוגבלות בארץ. כתוצאה מכך, עבודות ההתאמה בטכניון נמשכות לפי תכנית סדורה, המתעדכנת בהתאם להתקדמות החקיקה והתקנים ולפי פניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח.

כנדרש על פי חוק, מונה בטכניון רכז נגישות, והוקם פורום נגישות כגוף מייעץ להנהלה בתחום. יו"ר הפורום הנו חבר סגל בכיר, ועל חבריו נמנים נציגי הנהלה, נציגי דיקן הסטודנטים, אגודת הסטודנטים וסטודנטים עם מוגבלות. בנוסף, נערכות הדרכות לאוכלוסיות שונות בקמפוס, ביניהן ראשי המנהל ומנהלי האחזקה של הבניינים.

כדי להגיע אל אגף בינוי ותחזוקה לחצו כאן

עודכן לאחרונה ב12.4.2016