צור קשר

אנשי קשר בנושאי נגישות

אנשי קשר בנושאי נגישות
שםנושאתפקידטלפוןדוא"ל
דקלה נחמן, רכזת נגישות טכניוניתמידע כלליראש יחידת מנהל ולוגיסטיקה073-3781956adminlogistic@technion.ac.il
אפרת פלוקמידע כללי ומורשת נגישותאדריכלית- מורשית נגישות מתו"ס073-3782223efrat.fluk@gmail.com
דני בדשמידע כללי- רכז נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)רכז נגישות073-3782338dani.badash@technion.ac.il
ששי הלוימידע כללי- רכז נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)רכז נגישות073-3782132abat.shahak@technion.ac.il
אסתי כהןועדה לקבלת מועמדים בתנאים חריגיםראש המרכז לרישום וקבלה04-8292529
04-8293306
rishum@technion.ac.il
דליה פלדהתאמות מיוחדות, תיווך, חונכות, תמיכה רגשית וסיוע אחרראש המרכז לייעוץ ותמיכה בסטודנטים 04-8294110
04-8294546
04-8294112
pdalia@technion.ac.il
אפרת נתיב- רונןועדת התאמות – ועדה רפואית לקבלת הקלותמזכירת לימודי הסמכה04-8292018
04-8292667
04-8292732
04-8292898
ugacadsec@technion.ac.il
סיגל בלוםאחראית התאמותלשכת דיקן הסטודנטים077-3781578sigal.blum@technion.ac.il
ענבר דה חודההעסקה שיקומיתממונה על תעסוקת עובדים עם מוגבלויות04-8294549inbarde@technion.ac.il
אברהם אדגהדירות נגישות במעונותמנהל מעונות הסטודנטים04-8292279
04-8292284
04-8292287
dormitories-director@technion.ac.il
שלום אלצפוןמחשוב ומערכות מידעהנגשת אתרי אינטרנט073-3782176 shalom.e@technion.ac.il

אל אגף בינוי ותחזוקה